BLOGS & BERICHTEN

Niet iedereen kan complimenten geven

Mijn baas geeft mij nooit complimenten. Ik hoor alleen wat fout gaat. Hij is blind voor wat ik allemaal doe voor het bedrijf. Iedere medewerker heeft behoefte aan erkenning. Gebrek aan waardering is zelfs een veelgehoord argument om ontslag in te dienen. Maar ben jij in staat als leidinggevende om je medewerkers een compliment te geven?

Praktijk
Kees (48) is 8 jaar directeur van een groot mediabureau en worstelt met de werkdruk. Hij kan moeilijk iets uit handen geven. Hij doet het liever zelf want dan weet hij tenminste zeker dat het goed gaat. Binnen het bedrijf is men een beetje bang voor hem. Als jongste van een gezin met 4 kinderen werd hij vroeger amper gezien. Op de vraag wat hij gemist heeft als klein jongetje verandert de uitdrukking op zijn gezicht. De stoere blik maakt plaats voor een verdrietige. Hulp bij zijn spreekbeurt in de derde klas. Hij weet nog precies hoe hij voor gek stond. Dat eenzame gevoel. Vanaf dat moment besloot hij om het anders aan te pakken. Nooit zou hij zich nog uit laten lachen.

Balans
Ieder mens maakt deel uit van zijn of haar familiesysteem. De gevolgen van een familiesysteem op het gedrag en op de persoon zijn groot. De gezonde werking van een familiesysteem hangt af van een aantal belangrijke wetten. Eén daarvan is de balans van geven en nemen. Er stroomt liefde in een systeem als de balans van geven en nemen in evenwicht is. Als deze balans scheef is dan ontstaat er een verstoring in het systeem. Een voorbeeld hiervan is het destructief recht.

Destructief recht
In ‘De onverbrekelijke band’ van Annelies Onderwaater worden de opvattingen van I. Boszormenyi-Nagy over het destructief recht uitgelegd. Nagy is een Hongaars-Amerikaanse psychiater en grondlegger van de contextuele therapie.

Volgens Nagy houdt het destructief recht in, dat het kind aan de ouders heeft willen geven door lief te zijn of zijn best te doen, maar dat dit door de ouders niet werd gezien. De ouders zagen vooral de negatieve dingen van het kind. Hiermee raakte de balans van geven en nemen uit evenwicht waardoor het kind niet heeft gekregen – liefde, aandacht en erkenning – waar het recht op had. Dit uit zich in onzekerheid, verongelijkt gedrag, boosheid of gebrek aan eigenwaarde.

Cirkel
Kinderen die tekortkomen in hun jeugd ondervinden daar op volwassen leeftijd nog steeds hinder van. Een tekort aan aandacht, veiligheid, liefde en warmte leidt vaak tot eenzaamheid. Het kind blijft zijn best doen om eindelijk erkenning te krijgen, bij voorkeur nog van zijn ouders. Hij is niet in staat om zelf erkenning te geven, want hij heeft niet geleerd hoe je dat doet. En daarmee is de cirkel rond. Als je als manager of ouder zelf geen erkenning kunt geven dan creëer je nieuwe tekorten bij medewerkers of kinderen.

Doorbreken
Om deze cirkel te doorbreken is het belangrijk om de oorzaak van dit ‘tekortgekomen zijn’ aan te pakken. Met simpele maar doeltreffende technieken die tot doel hebben om ouders te ontschuldigen.  Ontschuldigen is de situatie van een afstand bekijken om begrip of erkenning te krijgen voor de positie van de ouders. Zij zijn tenslotte onderdeel van het familiesysteem en hebben ook hun bagage.

Deze technieken hebben doorgaans een bevrijdende werking en verlossen mensen van een onbewuste zware last. De boosheid neemt af, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde groeit en men ervaart geen druk meer van altijd maar moeten presteren. Hierdoor is men beter in staat om complimenten en erkenning te geven aan medewerkers en/of kinderen en aandacht te hebben voor het goede.