resultaten & referenties

REFERENTIE BEDRIJFSNAAM

“Mijn initiële hulpvraag bleek niet mijn werkelijke hulpvraag te zijn. Hier wist je goed doorheen te prikken. De gesprekken en oefeningen hebben me geholpen om inzicht en mezelf te krijgen, milder voor mezelf te worden, meer rust te ervaren en beter naar mezelf te luisteren. Het grappige is dat mijn doel waarvoor ik in eerste instantie bij jou heb aangeklopt, het vinden van een baan, uiteindelijk wel is gelukt. Ik heb het traject als heel leerzaam en positief ervaren.”

Esther, 37 jaar, zelfstandig ondernemer,